Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

13 września 2017 | 08:00 - 14 września 2017 | 17:00

Agile PM Foundation

Szczegóły

Start:
13 września 2017 | 08:00
Koniec:
14 września 2017 | 17:00
Kategoria szkolenia:
Wydarzenie Category:

Miejsce

Warszawa

Organizator

Patrycja Mościcka
Telefon:
506 981 931
Email:
patrycja.moscicka@careercon.pl

AGILE PM (Agile Project Management) to szkolenie bazujące na „The Agile Project Framework”, czyli najnowszej wersji metodyki DSDM (ang. Dynamic Systems Development Method) rozwijanej przez DSDM Consortium od ponad 20 lat. Głównym celem AGILE PM jest zachęcanie do rozwoju i profesjonalizacji w dziedzinie zwinnego zarządzania projektami.

AGILE PM oferuje

Podejście, które zapewnia zwinność przy jednoczesnym zachowaniu pojęć takich jak projekt, dostarczanie produktów czy zarządzanie projektami;

Zwinne podejście do zarządzania projektami, które można zarówno stosować samodzielnie jak również w połączeniu z innymi metodykami projektowymi jak np. PRINCE2;

Zwinne podejście, które może być używane w połączeniu ze sformalizowanymi procesami zapewnienia jakości takimi jak ISO9001 i CMMI;

Osiąganie korzyści dla organizacji bez konieczności narażania się na niepotrzebne ryzyka.

Podejście iteracyjne stanowiące element DSDM zachęca, aby szczegóły wymagań biznesowych pojawiały się w trakcie pracy – dlatego bieżący etap prac musi być zakończony tylko z taką ilością szczegółów, która pozwoli przejść do następnego etapu. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie poświęcania nadmiernego wysiłku na ustalenie wszystkich szczegółów przed rozpoczęciem pracy. Ułatwia to też zarządzanie zmianami wymagań biznesowych, które występują najwcześniej na najniższym poziomie szczegółów.

Poprzez zastosowanie rozwoju iteracyjnego DSDM metodyka zapewnia większe zaangażowanie interesariuszy biznesowych w całym cyklu życia projektu.

Szkolenie skierowane jest do

 1. Kierowników projektów;
 2. Kadry zarządzającej projektami;
 3. Kierowników zespołów projektowych;
 4. Kierowników zespołów wytwórczych/kierowników zespołów;
 5. Kadry zarządzającej i pracowników firm usługowych z sektora IT;
 6. Wszystkich zainteresowanych poznaniem różnic między PRINCE2 a AGILE PM;
 7. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu AGILE PM Foundation.

  Korzyści dla organizacji

  • Dostarczanie kluczowych wymagań w realnych, krótkich odstępach czasowych, pozwala na dostarczanie produktów zawsze na czas;
  • Wielozadaniowe zespoły wytwórcze, złożone z osób technicznych i biznesowych;
  • Jasna i czytelna współpraca między biznesem a zespołami wytwórczymi;
  • Przedstawiciele biznesu mają większe możliwości wpływania na rozwój produktu i w większym stopniu czują się właścicielami produktu zarówno, gdy jest on rozwijany, jak również w trakcie prac wdrożeniowych;
  • Ustalenie priorytetów wymagań pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu;
  • Ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostanie znacznie ograniczone;
  • Wdrożenie do użytku produkcyjnego może być znacznie łatwiejsze dzięki bliskiej i efektywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

  Korzyści dla uczestników

  • Umiejętne i efektywne wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z DSDM;
  • Dobieranie odpowiednich elementów metodyki DSDM do określonych sytuacji w projekcie;
  • Kontrola przebiegu projektu;
  • Zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym;
  • Umiejętność przydzielania konkretnych osób do ról wymaganych w projekcie;
  • Zdobycie świadomości, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów;
  • Przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu certyfikującego AGILE PM Foundation.

Agenda

 1. Role i obowiązki – punkt widzenia kierownika projektu
 2. Zwinne zarządzanie projektem w cyklu życia wg DSDM
 3. Efektywne użycie produktów
 4. Dostarczanie na czas – połączenie technik MoSCoW i Timeboxing
 5. Ludzie, zespoły i interakcje
 6. Wymagania i User Stories
 7. Szacowanie – jak i kiedy
 8. Planowanie w cyklu życia wg DSDM
 9. Jakość
 10. Zarządzanie ryzykiem
 11. Dostosowanie metodyki
 12. Opcjonalnie: Powtórzenie materiału przygotowujące do egzaminu + Egzamin Foundation

Metoda szkoleniowa

Szkolenie będzie zawierało elementy wykładowe (zapoznanie z treścią metodyki) oraz warsztat pracy z grupą, obejmujący dyskusję, pracę indywidualną, pracę grupową, ćwiczenia praktyczne oraz rozwiązywanie próbnych egzaminów. Uczestnicy szkolenia będą pracowali w oparciu o przypadki faktycznie występujące w projektach, co zdecydowanie ułatwi właściwe zrozumienie metodyki.

W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną role i obowiązki oraz cykl życia projektu wraz z efektywnym wykorzystaniem produktów. Uczestnicy szkolenia będą mogli również zapoznać się z zasadami formułowania i szacowania wymagań. W trakcie tego szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na zastosowanie metodyki w praktyce. Uczestnicy poznają, jak należy dostosować metodykę AGILE PM do realiów projektu tak, aby jak najlepiej wykorzystać jej potencjał.

Ponadto zostanie przeprowadzona gra symulacyjna, polegająca na organizacji pracy zespołu projektowego w całym cyklu życia projektu. Zespół projektowy zostaje postawiony przed problemami, które musi rozwiązywać stosując metodykę AGILE PM.

Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikującego AGILE PM Foundation.

Trenerzy

Rafał M. Gęślicki

Rafał M. Gęślicki

Job Position

Rafał M. Gęślicki jest specjalistą z zakresu zarządzania projektami i programami, posiadającym doświadczenie w obszarze ładu korporacyjnego, projektów transformacyjnych oraz wytwarzania oprogramowania. Uczestniczył (jako członek zespołu, lider zespołu, kierownik projektu, dyrektor program oraz audytor) w ponad 50 projektach, zarówno po stronie wykonawcy jak I zamawiającego. Pracował zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak dla Siemens i IBM jak i jako niezależny konsultant. Posiada rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami z ponad 100 osobowymi zespołami oraz z budżetami powyżej 100 milionów PLN. Opublikował 3 książki (1 jako autor, a 2 jako współautor) oraz ponad 100 innych publikacji (referaty na konferencjach naukowych i branżowych, artykuły prasowe itp.) na tematy związane z ładem korporacyjnym, zarządzaniem projektami oraz zagadnieniami IT. Równolegle do swoich podstawowych zajęć jest wykładowcą akademickim. Wykładał zarządzanie finansami na Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz wykłada zarządzanie projektami na Politechnice Łódzkiej. Posiada uprawnienia trenerskie z metodyk: PRINCE2, Agile PM, ITIL oraz COBIT5.

Rejestracja

Kontakt

Patrycja Mościcka
Tel. komórkowy: 506-981-931
e-mail: patrycja.moscicka@careercon.pl