Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

28 maja - 30 maja

| 2500PLN

Modelowanie Procesów Biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0

Szczegóły

Start:
28 maja
Koniec:
30 maja
Koszt:
2500PLN
Kategoria szkolenia:
Wydarzenie Category:

Miejsce

Warszawa

Organizator

Marlena Zaręba
Telefon:
600 811 803
Email:
zareba.marlena@sqam.org

Cykl BPMN składa się z dwóch modułów, po których każdy uczestnik otrzymuje certyfikat „Analityk Procesów Biznesowych” (istnieje również możliwość udziału
w wybranym module).

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego praktyka, który posiada ogromne doświadczenie projektowe – Piotr Biernacki. W części poświęconej modelowaniu organizator zapewnia oprogramowanie bezpłatne, część symulacyjna oparta jest na przykładowym programie – iGrafx Process. Uczestnicy tej części otrzymują bezpłatnie dwumiesięczną licencję iGrafx Process. Uczestnicy mogą wykorzystywać własne komputery z własnym licencjonowanym oprogramowaniem do modelowania w BPMN.

I moduł szkolenia przygotowuje do zdania państwowego egzaminu z BPMN. Certyfikat podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence). Rezultatem testu jest potwierdzenie kompetencji w zakresie modelowania procesów w notacji BPMN.

Terminy – Warszawa:

I moduł: Podstawy Modelowania Procesów Biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0  zgodnie z normą ISO/IEC 19510:2013 (3 dni)

 • 28-30 maja 2018 r., Warszawa

II moduł: Symulacja Procesów Biznesowych z wykorzystaniem BPMN (3 dni)

 • czerwiec 2018 r., Warszawa

Cena udziału w trzydniowych szkoleniach otwartych:

 • 2 500 PLN + 23% VAT – I moduł
 • 2 500 PLN + 23% VAT – II moduł
  (cena zawiera dwumiesięczną licencję na iGrafx Process)
 • 4 500  PLN + 23% VAT – przy zapisie od razu na I oraz II moduł oszczędzasz 500 zł, cena zawiera dwumiesięczną licencję na iGrafx Process)
 • Egzamin: 700 PLN + 23% VAT

*rabaty nie łączą się

I moduł: Podstawy Modelowania Procesów Biznesowych z wykorzystaniem BPMN zgodnie z normą ISO/IEC 19510:2013 (3 dni)  

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników do identyfikacji i modelowania procesów biznesowych
 • zapoznanie uczestników z dokumentowaniem procesów z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation — Notacja i Model Procesów Biznesowych)
 • wyjaśnienie specyfiki dokumentacji zgodnej z BPMN
 • nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego rozpoznawania i budowania modeli procesów zgodnie z BPMN 2.0

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zainteresowanych tematyką zarządzania procesami biznesowymi
 • pracowników działu IT, w szczególności: analityków biznesowych, analityków systemowych, konsultantów biznesowych,kierowników projektów
 • właścicieli procesów
 • kadry zarządzającej firmą
 • menedżerów odpowiedzialnych za wdrożenie koncepcji zarządzania procesami biznesowymi
 • w przedsiębiorstwie/instytucji
 • pracowników ds. standardów i procesów – kierowników, specjalistów
 • pracowników firm, które wdrażają lub wdrożyły koncepcję zarządzania procesami biznesowymi
 • specjalistów ds. kontrolingu
 • green beltów i black beltów Six Sigma i Lean Six Sigma
 • zespołów wdrożeniowych Lean Manufaturing
 • zespołów wdrożeniowych narzędzi informatycznych (np. systemy WorkFlow, ERP/MRP)

Forma szkolenia:

Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem metodyki opisu procesów BPMN (zgodnie ze specyfikacją standardu na www.bpmn.org). Uczestnicy samodzielnie tworzą i analizują diagramy. Trenerzy stosują nowoczesne metody aktywizujące i stymulujące uczestników do optymalnego wykorzystania czasu zajęć.

Formy przekazu informacji:

 • multimedialny wykład
 • ćwiczenia z prowadzącym
 • samodzielna praca na komputerze oraz wspólna analiza wybranych modeli

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia pozyskują praktyczną umiejętność identyfikacji, mapowania, modelowania i publikacji procesów w stopniu umożliwiającym samodzielne efektywne przygotowywanie tych dokumentów na potrzeby opisu istniejących i projektowania nowych procesów biznesowych, zwłaszcza w celu wdrożenia systemów informatycznych, doskonalenia przedsiębiorstwa, szkoleń i komunikacji procesów.

Korzyści szkolenia:

Usprawnienie (obniżka kosztów) działania organizacji poprzez identyfikacje sposobu działania, wykrycie niespójności, przyczyn strat, wąskich gardeł i zbędnych działań podczas realizacji procesów. Stworzenie podstaw pod projekty doskonalące w organizacji. W przypadku adopcji narządzi do zarządzania wiedzą dodatkową korzyścią jest sprawne gromadzenie i odpowiednie udostępnianie wiedzy o organizacji (regulacje, zasady, procesy, procedury, mierniki, ryzyko) w stopniu przekraczającym wymogi norm jakościowych (np. ISO 9000).

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 9:00-17:00 według planu:
•  09:00 – 10:30 zajęcia
•  10:30 – 10:45 przerwa kawowa
•  10:45 – 13:00 zajęcia
•  13:00 – 14:00 przerwa na lunch
•  14:00 – 15:30 zajęcia
•  15:30 – 15:45 przerwa kawowa
•  15:45 – 17:00 zajęcia

II moduł: Symulacja Procesów Biznesowych z BPMN (3 dni)

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z symulacyjnymi metodami analizy i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN (Business Process Model and Notation – Notacja i Model Procesów Biznesowych) i Swimlane
 • identyfikacja parametrów istotnych dla analizy procesów
 • lepsze poznanie zasad modelowania w BPMN
 • nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego rozpoznawania, budowania, symulowania i doskonalenia modeli procesów zgodnie z BPMN i Swimlane

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zainteresowanych tematyką zarządzania procesami biznesowymi
 • kadry zarządzającej firmą
 • menedżerów odpowiedzialnych za wdrożenie koncepcji zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie/instytucji
 • pracowników ds. standardów i procesów – kierowników, specjalistów
 • pracowników firm, które wdrażają lub wdrożyły koncepcję zarządzania procesami biznesowymi
 • pracowników działu IT, w szczególności: analityków biznesowych, analityków systemowych, konsultantów biznesowych, kierowników projektów
 • właścicieli procesów
 • analityków procesów biznesowych
 • specjalistów ds. kontrolingu
 • konsultantów biznesowych
 • green beltów i black beltów Six Sigma i Lean Six Sigma
 • zespołów wdrożeniowych Lean Manufaturing
 • zespołów wdrożeniowych narzędzi informatycznych (np. systemy WorkFlow, ERP/MRP)

Forma szkolenia:

Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem metodyki opisu procesów BPMN (zgodnie ze specyfikacją standardu na www.bpmn.org). Uczestnicy samodzielnie tworzą i analizują diagramy. Trenerzy stosują nowoczesne metody aktywizujące i stymulujące uczestników do optymalnego wykorzystania czasu zajęć.

Formy przekazu informacji:

 • multimedialny wykład
 • ćwiczenia z prowadzącym
 • samodzielna praca na komputerze (tworzenie modelu procesu z wykorzystaniem przykładowego programu – iGrafx Process) oraz wspólna analiza wybranych modeli

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia pozyskują praktyczną umiejętność identyfikacji i analizy procesów w stopniu umożliwiającym samodzielne efektywną weryfikację ich sprawności na potrzeby doskonalenia istniejących i projektowania nowych procesów biznesowych, zwłaszcza w celu doskonalenia procesów przedsiębiorstwa.

Korzyści szkolenia:

Dalsze usprawnienie (obniżka kosztów) działania organizacji poprzez identyfikacje sposobu działania, wykrycie niespójności, przyczyn strat, wąskich gardeł i zbędnych działań podczas realizacji procesów.

Możliwość wyliczenia korzyści ze zmiany procesów (koszt procesu przed i po optymalizacji) lub wdrożenia nowych działań (rentowność projektowanych przedsięwzięć). Stworzenie podstaw pod projekty doskonalące w organizacji. Zmniejszenie ryzyka powstania projektów nisko rentownych.

Na szkoleniu zapewniamy Państwu m.in.:

 • materiały szkoleniowe (w wersji papierowej)
 • sale dostosowane do potrzeb szkolenia
 • lunch, kawa, herbata, napoje, ciasteczka
 • certyfikat
 • 3 miesięczne poszkoleniowe konsultacje z trenerem on-line

Agenda

MODUŁ I

1 dzień

 1. Podstawy zarządzania procesami
 2. Czym jest proces biznesowy?
  b. Zarządzanie procesowe / funkcjonalne
  c. Analiza i doskonalenie procesów
 3. Podstawy dokumentowanie procesów.
 4. Czym jest model procesów biznesowych.
  b. Metody opisu procesów.
  c. Identyfikacja procesów.
  d. Modelowanie jako projekt.
 5. Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN
 6. Zakres zastosowania notacji BPMN
  b. Diagramy opisujące procesy
 7. Znaczenie obiektów na diagramie
 8. Zdarzenia
  2. Aktywności
  3. Bramki
  4. Dane
  5. Artefakty
  6. Połączenia
 9. Rodzaje przepływów
 10. Przepływy normalne
  2. Przepływy warunkowe
  3. Przepływy ad-hoc
 11. Ćwiczenie wspólnie z prowadzącym – model znanego procesu
 12. (projekt modelowania)

2 dzień

 1. Ćwiczenie wspólnie z prowadzącym – model znanego procesu
 2. Techniki modelowania,
  2. Uzupełnienie modelu BPMN danymi
 3. Ćwiczenie grupowe (technika warp paper)
 4. Tworzenie modelu
  2. Analiza modelu
 5. Wzorce procesowe
 6. Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN
 7. Ćwiczenie indywidualne – model współpracy z opisu
 8. Tworzenie modelu
  2. Alternatywne sposoby modelowania

3 dzień

 1. Ćwiczenie indywidualne – model z danymi z opisu
 2. Tworzenie modelu
  2. Doskonalenie procesu
 3. Implementacja modeli BPMN
 4. Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN
 5. Ćwiczenie indywidualne – model współpracy z opisu
 6. Tworzenie modelu
  2. Alternatywne sposoby modelowania
 7. Test kompetencyjny (zgodnie ze wzorcowym materiałem certyfikati z witryny IBS PAN)

MODUŁ II

1 dzień

1. Wstęp:

 • Przypomnienie zasad zarządzania procesowego w kontekście doskonalenia
 • Różnice pomiędzy modelami symulacyjnymi BPMN i Swimlane.
 • Cel symulacji.
 • Modele szczątkowe.

2. Parametryzacja procesu i wspólne tworzenie modelu symulacyjnego

 • Czynności
 • Zasoby
 • Czas
 • Generatory
 • Scenariusze

3. Ćwiczenia samodzielnie

 • symulacja procesu i harmonizacja zasobów
 • symulacja procesu i poprawa jego parametrów

2 dzień

4. Parametryzacja procesu i wspólne tworzenie modelu symulacyjnego

 • Atrybuty
 • Funkcje
 • Wyrażenia

5. Ćwiczenie samodzielnie – symulacja procesu z weryfikacją hipotez
6. Parametryzacja procesu i wspólne tworzenie modelu symulacyjnego

 • Badanie fragmentów procesów
 • Wizualizacja parametrów podczas symulacji

3 dzień

7. Raportowanie i wspólne tworzenie modelu symulacyjnego

 • Zindywidualizowanie raportów (strategie raportowania)
 • Własne statystyki w raportach

8. Ćwiczenie samodzielnie – symulacja procesu z weryfikacją hipotez.

 • Poprawa „optymalnego” procesu – techniki usprawniania procesów

9. Ćwiczenia wspólne – techniki usprawniania procesów

Rejestracja

Kontakt

e-mail: zareba.marlena@sqam.org
tel: 600 811 803