Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

23 kwietnia 2018 - 24 kwietnia 2018

| 1800PLN

Zarządzanie Działem Testów

Szczegóły

Start:
23 kwietnia 2018
Koniec:
24 kwietnia 2018
Koszt:
1800PLN
Kategoria szkolenia:
Wydarzenie Categories:
,

Miejsce

Warszawa

Organizator

Joanna Wrześniowska
Telefon:
506981902
Email:
joanna.wrzesniowska@gigacon.org

Terminy szkolenia:
– 23-24 kwietnia 2018r., Warszawa

Skuteczne zarządzanie zespołem ludzi rozpoczyna się w momencie budowania tego zespołu, definiowania jego misji i celów oraz określania zakresu odpowiedzialności. Od kierownika zespołu wymaga się nie tylko kompetencji merytorycznych, związanych z zadaniami, do których zespół jest dedykowany, ale również umiejętności zarządzania ryzykiem, rozstrzygania konfliktów, wyznaczania celów, kierunków rozwoju, definiowania zadań oraz wielu innych. Praca testera jest trudna, często niedoceniana i niewdzięczna. Zdarza się, że zespół testerów próbuje się obarczać odpowiedzialnością za jakość wytwarzanego produktu. W wielu organizacjach jeszcze ciągle wynagrodzenie doświadczonych testerów plasuje się na poziomie wynagrodzenia młodszego programisty. To wszystko sprawia, że zarządzanie działem testów jest wyzwaniem.Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu zapraszamy na dwudniowe szkolenie, podczas którego przekazywana wiedza teoretyczna jest wzbogacana wieloma ćwiczeniami i eksperymentami z zakresu zarządzania działem testów. Aktywna współpraca uczestników szkolenia owocuje również wzajemną wymianą doświadczeń z ekspertami borykającymi się z podobnymi problemami.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Zbudować zespół testerów od podstaw – zatrudnić właściwe osoby, zdefiniować cele
  i zakres działań zespołu, rozpoznać styl pracy swoich pracowników, aby odpowiednio rozdysponować pomiędzy nich zadania
 • Zaplanować prace zespołu – zdefiniować zadania, określić priorytety, wesprzeć pracę swojego zespołu narzędziami
 • Wybrać i uzasadnić wybór dokumentów, które muszą powstać w konkretnej realizacji procesu testowego
 • Zweryfikować jakość produktów wytwarzanych w procesie testowania przez podległych pracowników (plany, raporty)
 • Zorganizować pracę zespołu w sposób, który sprzyja jego wydajnemu i efektywnemu działaniu
 • Opracować i wdrożyć podstawowe pomiary w procesie testowania oprogramowania
 • Zmotywować testerów do efektywnego działania
 • Opracować ścieżkę kariery testerów w swoim zespole

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi – przez dwa dni uczestnicy realizują różnorodne ćwiczenia, których celem jest poznanie i zrozumienie najważniejszych zagadnień zarządzania działem testów. Trener pełni głównie rolę moderatora – równie ważna jak wykład jest wzajemna wymiana doświadczeń i przemyśleń, a wspólna realizacja ćwiczeń sprzyja nawiązywaniu kontaktów i dzieleniu się wiedzą po zakończeniu szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • rozpoczynających pracę w charakterze kierownika działu testów ( bez względu na jego umiejscowienie
  w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa),
 • kierowników działów testów,
 • doświadczonych menadżerów, którzy debiutują w charakterze kierowników działów testów,
 • testerów i innych osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku zarządzania działem testów

 W ramach szkoleń otwartych gwarantujemy:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy
 • Lunch każdego dnia
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
 • Grupy dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Agenda

DZIEŃ I

Dział testów. Organizacja Testowania

 • Niezależność testowania
 • Umiejscowienie działu testów w organizacji
 • Dokumentacja projektowa
 • Dokumentacja testowa

Jakość Oprogramowania

 • Testowanie a jakość
 • Model jakości ISO 9126
 • Miara McCalla jakości systemu
 • Miary i metryki w testowaniu

Proces Testowy i Jego Udoskonalanie

 • Po co nam proces testowy?
 • Proces testowy w różnych normach
 • Proces testowy a modele wytwarzania oprogramowania
 • Udoskonalanie procesu testowego na przykładzie TPI Next i CTP

Zarządzanie Procesem Testowania

 • Planowanie testowania
 • Szacowanie wysiłku testowego
 • Zarządzanie zmianą
 • Monitorowanie i raportowanie
 • Ryzyko a testowanie
 • Koszt jakości oprogramowania

DZIEŃ II

Zarządzanie Incydentami

 • Po co zarządzanie incydentami
 • Treść zgłoszenia incydentu
 • Cykl życia incydentu
 • Metryki związane z incydentami

Narzędzia i Automatyzacja

 • Klasyfikacja narzędzi testowych
 • Skuteczne zastosowanie narzędzi testowych
 • Wdrożenie narzędzi testowych w organizacji

Umiejętności i Budowanie Zespołu

 • Kogo potrzebujemy i o jakich kwalifikacjach?
 • Dynamika zespołu testowego
 • Motywacja

Trenerzy

Hanna Kasprzyk

Hanna Kasprzyk

Job Position

Specjalista w zarządzaniu projektami i inżynierią oprogramowania. Ukończyła Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2009 roku (czwarty poziom kompetencji trenerskich według Europejskich Ram Kwalifikacji) Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 30 lat doświadczenia praktycznego. Zdobyła certyfikaty: PRINCE2® Practitioner, PMP- PMBoK®Guide, IPMA Level D, ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL), Test Analyst ISTQB Advanced Level, Technical Test Analyst ISTQB Advanced Level, Test Manager ISTQB Advanced Level, REQB Certifies Professional for Requirements Engineering, Foundation Level, dyplomowany Trener SPMP w Zarządzaniu Projektami, Akredytowanym Trenerem Kursu „ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy” oraz „ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Zaawansowany``.

Rejestracja

Step 1 of 2

50%
 • Jeśli płatnikiem jest firma podaj nazwę firmy. Jeśli płatnikiem jest osoba prywatna wpisz imię i nazwisko.

Kontakt

Joanna Wrześniowska
e-mail: joanna.wrzesniowska@gigacon.org
tel: 506 981 902