Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

14 grudnia 2017 - 15 grudnia 2017

| 2500PLN

Zarządzanie kryzysowe w praktyce

Szczegóły

Start:
14 grudnia 2017
Koniec:
15 grudnia 2017
Koszt:
2500PLN
Kategoria szkolenia:
Wydarzenie Category:

Miejsce

Warszawa

Organizator

Marlena Zaręba
Telefon:
600 811 803
Email:
zareba.marlena@sqam.org

Szkolenie jest kontynuacją cyklu szkoleń dla managera/Koordynatora systemu zarządzania ciągłością działania. Jednym z kluczowych elementów, które wymuszają wdrożenie i realizację planów ciągłości działania jest kryzys lub sytuacja kryzysowa (zależnie od przyjętych rozwiązań). Często odróżnienie kryzysu od incydentu jest bardzo trudne, dlatego w niektórych przypadkach uruchomienie planów ciągłości działania, czy planów reagowania kryzysowego jest spóźnione. Może to spowodować eskalację siły zdarzenia, oddziaływania (impactu), a w niektórych przekroczyć założone parametry co do przestoju, zarówno co do czasu przestoju jak i jego skutku (w zależności od przyjętych rozwiązań – MAO, MTPD, BIL lub podobne). Dlatego właściwe przygotowanie działań kryzysowych jest kluczowe, do ograniczenia skutków zdarzenia.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób, w których kompetencjach leży zarządzanie ciągłością działania organizacji, do przygotowania obsługi kryzysu w organizacji. Poprzez organizację szkolenia, opartą o ćwiczenia praktyczne, Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie potrafił przygotować zarządzanie kryzysowe w organizacji, a istniejące – będzie potrafił udoskonalić.

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się:

Zarządzaniem ciągłością działania – w pełnym aspekcie, realizacją planów kryzysowych, komunikacją kryzysową, zarządzaniem i kierowaniem sztabami i zespołami zarządzania kryzysowego (CMT), zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym (ERM), zarządzaniem ryzykiem oraz członków i kierowników zespołów odpowiedzi (response team).

W zakresie obszarów bezpieczeństwa szkolenie skierowanej jest do osób zajmujących się (lub mających obowiązki w tym zakresie) kryzysami w bezpieczeństwie i ochronie marki (kryzysy reputacyjne), bezpieczeństwie informacji w tym również zgodnie z normami międzynarodowymi (np. ISO serii 27k), bezpieczeństwie środowiskowym (w tym zakłady podlegające dyrektywie SEVESO oraz krajowym regulacjom w tym zakresie), bezpieczeństwie przeciwwybuchowym (w tym zakłady podlegające dyrektywie ATEX oraz krajowym regulacjom w tym zakresie), bezpieczeństwie i ochronie przeciwpożarowej etc.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jaka jest różnica między incydentem a kryzysem – czyli kiedy obsłużyć incydent, a kiedy powołać zespół kryzysowy;
 • Jak tworzyć strukturę ramową zarządzania kryzysowego (framework);
 • W jaki sposób organizować zespoły zarządzania kryzysowego (struktura);
 • Jak organizować prace zespołów kryzysowych, zespołów odpowiedzi na kryzys (zależnie od obszaru);
 • Jak współpracować z podmiotami zewnętrznymi (na szczeblu gminy, powiatu ewentualnie województwa);
 • Jak ustalać komunikację kryzysową, w tym zewnętrzną komunikację z wykorzystaniem mediów społecznościowych;
 • Jak powiązać zarządzanie ryzykiem z zarządzaniem kryzysowym – w tym również w odniesieniu do apetytu na ryzyko oraz pojemności ryzyka;
 • Oraz wiele innych, istotnych informacji związanych z zarządzaniem kryzysowym w organizacjach.

UWAGA: zakres szkolenia może zostać uszczegółowiony w zależności od grupy, np. w kierunku realizacji wymagań dla zakładów podlegających regulacjom prawnym – krajowym i międzynarodowym, w tym w szczególności w zakresie dyrektyw SEVESO III i ATEX.

Korzyści ze szkolenia:

Wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego. Dyskusje i kontakty ze specjalistami z tej wąskiej i bardzo wymagającej dyscypliny wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem korporacyjnym i publicznym.

A poza tym wiedza o aktualnych standardach związanych z zarządzaniem kryzysowym i zarządzaniem ciągłością działania. A więc struktura i wymagania ISO 22301, BS 11200, ISO 22398, ISO 31000, ISO 27001, ISO 27035 oraz dyrektywy SEVESO III, ATEX, dyrektywa narzędziowa, dyrektywa maszynowa, postanowienia z Aarhus… i wiele innych.

Forma szkolenia:

Wszystkie działania realizowane są w unikatowej formie, do tej pory nie realizowanej w Polsce. Od początku do końca szkolenie będzie JEDNYM WIELKIM ĆWICZENIEM.

Co musisz wiedzieć/mieć przed szkoleniem?

Przed szkoleniem powinieneś posiadać co najmniej minimalną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania, ale przede wszystkim – ZARZĄDZANIA…

W ramach szkoleń otwartych gwarantujemy:

 • Profesjonalnego trenera
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
 • Grupy do 15 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Agenda

Ze względu na duże ryzyko skopiowania materiału (szkolenie jest pierwszym tego typu w Polsce i jedynym z tym zakresem tematycznym) agenda zostaje przedstawiona tylko w formie uproszczonej.

 • Pojęcie kryzysu. Kryzys a incydent.
 • Przepisy, standardy, normy i dobre praktyki w zakresie zarządzania kryzysowego – przegląd.
 • Struktura ramowa – czyli jak określić ramy zarządzania kryzysowego w organizacji.
 • Role… nie funkcje. Zespół kryzysowy w praktyce.
 • Kompetencyjny model w zarządzaniu kryzysowym – kompetencje kluczowe i metody ich uzupełnienia w przypadku konieczności korzystania z zastępców (backupów), model „mercedesa”.
 • PDCA w kryzysie.
 • Ryzyko, impact, BIA – struktury zmienne i dynamiczne.
 • Komunikacja w kryzysie. Narzędzia identyfikacji i monitorowania treści oraz strategia komunikacji. Audytorium kryzysu a interesariusze. Rodzaje komunikatów i ich zawartość w zależności od grupy docelowej.
 • Rejestracja kryzysu – aspekt prawny (odpowiedzialności karnej), aspekt wizerunkowy (reputacyjny, ochrony marki), aspekt techniczny (proces główny, procesy wspomagające).

Test końcowy.

Trenerzy

Grzegorz Krzemiński

Grzegorz Krzemiński

Job Position

Prowadzący szkolenie jest praktykiem w zakresie realizacji, organizacji i zarządzania bezpieczeństwem z ponad 20 letnim stażem (ponad 400 projektów). Zarządzał, organizował i realizował zadania w ramach zespołów kryzysowych i doradzał w najtrudniejszych kryzysach w Polsce, w tym w kryzysach których wielu specjalistów w kraju nie chciało się podjąć. W portfolio można znaleźć zdarzenia o charakterze kryzysów społecznych, zdarzeń naturalnych, ale również ciężkie wypadki i awarie w zakładach przemysłowych. Zanim jednak zaczął zarządzać i organizować – przeszedł szkołę życia w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz w Pogotowiu Ratunkowym (zespoły reanimacyjne i wypadkowe).

Po kilkunastu latach doświadczeń operacyjnych i organizacyjnych, przyszedł czas na działania w zakresie zarządzania na najwyższym poziomie. Doradzając zarządom w postaci czy to strategicznie prowadzonych audytów systemów zarządzania ciągłością działania (samodzielnych i zintegrowanych), czy to prowadząc kryzysy zdobył najwyższe szlify, które pozwoliły spojrzeć z najwyższego punktu organizacji.

Rejestracja

Step 1 of 2

50%

Kontakt

Marlena Zaręba
e-mail: zareba.marlena@sqam.org
tel: 600 811 803